Нашите етични ценности и правила:

    - стараем се да бъдем етични, честни и коректни

    - внимателни сме и предпочитаме да общуваме прекалено

     отколкото недостатъчно

     - стараем се да разберем другите, преди да поискаме да ни разберат

     - не се страхуваме да грешим и да разширяваме собствените си

      граници, но се стараем да поправяме грешките си и да се учим от тях

      - работим упорито и се стремим непрекъснато да учим нови неща

      - стараем се да бъдем справедливи

      - имаме ясни цели и виждане за бъдещето

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.