България е една от малкото държави с климат, който включва четири сезона, мека зима, слънчева пролет, топло но не много горещо лято и прохладна есен.  Този климат е предпоставка за наличието на изключително богато разнообразие от плодове, зеленчуци, билки и ядкови растения. В страната няма добре развита тежка промишленост поради което българските почви са  чисти и плодородни. Според националната изпълнителна агенция по околната среда „почвите в страната са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност с биогенни елементи органично вещество, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители.»
Растенията в България са със силен аромат, плодовете и зеленчуците са изключително вкусни. Земята в България е подходяща за екологично чисто производство, тъй като през последните години се наблюдава тенденция на намаляване на индустриалното производство. Като екологично чисти, от гледна точка на замърсяването на въздуха, са определени Централен Балкан, Странджа и Рила. Това са и най-подходящите терени за отглеждане на диворастящи растения и билки. Въпреки, че България е малка по територия държава, близо 30-40% процента от площите са екологично чисти райони и са подходящи за био земеделие.  България е страната в която се произвежда най-хубавото кисело мляко. Доказано е, че киселото мляко поддържа здравето и дълголетието при хората. Българското кисело мляко е ферментирал млечен продукт, което се произвежда чрез бактериална ферментация на мляко , като се използва жива култура на Lactobacillus Bulgaricus и Streptococcus Thermophilus . Казват, че българското има отличителен аромат и специфика, което най-вероятно се дължи на факта, че районите където се  хранят животните се характеризират с голямо разнообразие на ароматни билки и растения характерни само за България и българският климат.
В България се произвеждат едни от най-хубавите вина. Британският политик Уинстън Чърчил си е поръчвал ежегодно по 500 литра българско вино, което доказва, че българските вина са известни с вкусовите си качества по цял свят. В България днес има засадени повече от 135 734 хектара с лозя, като червените винени сортове заемат около 52%, а белите – 42%. Има обособени 5 основни лозаро-винарски региона – Дунавска равнина (Севернобългарски), Черноморски (Източнобългарски), Розова долина (Подбалкански), Тракийска низина (Южнобългарски), Долината на Струма (Югозападен). Всеки от тях има своите специфични условия и особености, които позволяват отглеждането на някои от типично българските местни сортове като Гъмза, Червен мискет, Широка мелнишка лозя, Рубин, Мавруд, Памид и Димят. България е известна и с производството на най-качественото в света розово масло. Няма по-добро розово масло от българското, единствено българското розово масло покрива на 100% изискванията за качество. Най-доброкачествено и търсено розово масло се получава от култивираната в България Rosa damascena - казанлъшката Маслодайна роза, отглеждана в Розовата долина, където намира най-подходящи условия за развитие. България е страна изключително богата на лековити билки. Спецификата на климатът и почвите са изключително благоприятни за разстежа на много билки,  общия  брой на които е около 3600 вида. Специфичните почвено-климатични условия в страната благоприятствуват и за отглеждането на слънчоглед, орехи, лен и коноп и сусам. Българският слънчоглед и орехи са изключително вкусни както и всички плодове и зеленчуци, които се отглеждат в страната а българските билки са изключително ароматни.
 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.