Производството на студено-пресовани масла  е затворен

процес при който единствения изходен материал

костилки и кюспе, който остава след извличане на маслото

от ядките или семките е  органичен, натурален и се

използва в селското стопанство, козметиката 

металообработващата промишленост, кулинарията  и др.

Природата не се замърсява по никакъв начин

тъй като в самият процес не се използват разредители,

химични вещества, консерванти или оцветители и

няма отпадъчен материал.

За да работят машините е необходима

единствено електрическа енергия.

Наш приоритет е опазването на околната среда и

подобряване здравето на нашите потребители. 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.