Производството на студено-пресовани масла  е затворен процес

при който единствения изходен материал костилки и кюспе, който

остава след извличане на маслото от ядките или семките е  органичен,

натурален и се използва в селското стопанство, козметиката

металообработващата промишленост, кулинарията  и др. Природата

не се замърсява по никакъв начин тъй като в самият процес не се

използват разредители, химични вещества, консерванти или оцветители

и няма отпадъчен материал. За да работят машините е необходима

единствено електрическа енергия. Наш приоритет е опазването на

околната среда и подобряване здравето на нашите потребители. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.