Въпреки оптимистичните прогнози за следващите 2015-2016г., че ще има

увеличение на заетостта и ще бъдат открити нови работни места, безработицата

в страната е висока. Една от нашите цели е разширявайки се като компания да

създаваме нови работни места и да даваме шанс на повече хора както да

работят и да се прехранват така и да се развиват. Създаваме работни места в

район, който според НСИ се характеризира с висок процент

на безработица. Позиционирайки нашата производствена база в гр. Карлово, ние

създаваме заетост и на други компании наши партньори, като ползваме

техни продукти и услуги, като по този начин допринасяме за увеличаване на

покупателната способност на населението в района. Продуктите,

които предлагаме са изключително здравословни и полезни, промотирането

на които ще допринесе за разпространението на здравословното

хранене сред обществото в този район, което ще доведе до повишаване

качествтото на живот на нашите клиенти, нашата основна мисия. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.