Екипът на Хелти Ойлс посети изложението Beauty Eurasia от 12 до

14 юни в Истанбул, където представи свои продукти и се

запозна с най-новите тенденции в натуралната козметиката.  

Copyright © 2014. All Rights Reserved.